Idhaya Sudar: Bouw opvangtehuis voor straatkinderen en wezen

Verwaarloosde kinderen overgelaten aan hun lot een onderdak, voeding en onderwijs geven. Gemiddelde opvang is 23 kinderen.

Locatie: Ramalingampurram, Salem, Tamilnadu, Zuid-India
Timing: Project is afgewerkt. Opgericht in 2001, het huis dateert van 2004. In 2014 is de oude dakbedekking van de hut vervangen door aluminiumplaten. De hut wordt gebruikt als woonst voor de oppasser. Er wordt ook gekookt in deze hut en ze dient bovendien als opbergplaats voor allerlei materialen
Kosten: 55000 euro
dakbedekking: 900 euro
2012: bronwater is ontzilt, kostprijs 2800 euro
2012: herschilderen en renovatie: 6000 euro
2013: twee shelters geplaatst. Renovatie dak toiletten en wasplaats: 1400 euro

Leave a Reply