Avondklasjes

Op 4 locaties, in huiselijke kring, wordt er in de week van 18 uur tot 20 uur naschoolse ondersteuning gegeven aan kinderen die thuis niet de gelegenheid hebben om fatsoenlijk hun leerstof bij te werken. Deze ouders, die hun huis openstellen, doen dit geheel vrijblijvend, doch tracht ik door kleine ingrepen het klasje aangenamer te maken door waaiers te plaatsen en een kleine tussenkomst te voorzien voor het stroomverbruik. Ook in deze klasjes verdelen we schoolgerief en ook kledij. De ouders van deze kinderen kunnen noch lezen noch schrijven. Er is thuis ook meestal geen verlichting, om 18.30 is het daar donker. En heel wat alleenstaande moeders moeten voor “de kost” werken. De schoolresultaten van deze kinderen zijn gemiddeld met 30% gestegen!

Leave a Reply